‘‘ඇමතිකම් ඉතින් රත් වෙන කොට තව දෙයි"

Saturday, 30 May 2015 - 14:45

%E2%80%98%E2%80%98%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%22
අද රට තුළ ත්‍රස්තවාදය නැතත් එය යළි ඇතිවේදැයි තමාට දුකක් පවතින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අනුරාධපුර - ජය ශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියස ඊයේ (29) පැවැති ආගමික වැඩසටහනකින් අනතුරුව අදහස් දක්වමින්. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් යළි අමාත්‍ය ධුර ලබා ගැනීම පිළිබඳව ද හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙත ප්‍රශ්නයක් යොමු වුණා.

‘‘ඇමතිකම් ඉතින් දෙයි. රත් වෙන කොට තව දෙයි.’’ යනුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළා.