විනාඩි 5ක අයිස් වැස්සක්

Saturday, 30 May 2015 - 16:17

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%92+5%E0%B6%9A++%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
බණ්ඩාරවෙල නගරයට සහ ඒ ආසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (30) පස්වරුවේ අයිස් වැස්සක්  පතිත වී තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ පස්වරු දෙකට පමණ  බණ්ඩාරවෙල නගරයට සහ ඒ අවට පිහිටි ඇත්වලපිටිය සහ වැවතැන්න ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලූනු වර්ෂාවත් සමඟ විනාඩි 5 ක පමණ කාලයක් අයිස් වැස්සක් ලැබුණු බවයි.