සංවර්ධනය දිගටම, දූෂණය නැවතිලා - ඇමති ගයන්ත

Thursday, 04 June 2015 - 19:21

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%A7%E0%B6%B8%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD
රට තුළ සංවර්ධන කටයුතු කිසිවක් නතර කර නොමැති බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක ප්‍රකාශ කළා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද (04) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ නතර වී ඇත්තේ සංවර්ධනය නොව සංවර්ධනය මුවාවෙන් සිදුකළ වංචා හා දූෂණ බවයි.