කොටකෙතන තීන්දුව ගැන අභියාචනා ඉල්ලීමක්

Friday, 05 June 2015 - 8:04

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සාක්ෂි පරස්පරවීම වැනි තාක්ෂණික කරුණු හේතුවෙන් කොටකෙතන ඝාතන නඩුවේ විත්තිකරුවන් අධිකරණයෙන් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීම පිළිබඳ ඉදිරි නීිතිමය පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා  කිරීමට අයිතිය උදෙසා කාන්තාවෝ සංවිධානය අද (05) නීතිපතිවරයා හමුවීමට නියමිතයි. මෙහිදී අදාළ නඩු කටයුත්ත ඉහළ අධිකරණයන් වෙත අභියාචනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි අයිතිය උදෙසා කාන්තාවෝ සංවිධානයේ සභාපති සමන්මලී ගුණසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ නමුත්, පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළේ ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමේ හැකියාව පවතින්නේ නීතිපතිවරයාට බවයි