මහින්ද අගමැති අපේක්ෂකයා කළොත් සුළු පක්ෂවල සහාය නොලැබේවි - ඇමති එස්.බී.

Saturday, 06 June 2015 - 7:56

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%92+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B6%E0%B7%93.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අගමැති අපේක්ෂකයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ නම් කළහොත් සුළු පක්ෂවල සහ වාමාංශික පක්ෂවල සහය සන්ධානයට නොලැබෙන බව අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක ප්‍රකාශ කළා. ඒ, හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය හිටපු ජනාධිපතිවරයා සන්ධාන අගමැති අපේක්ෂකයා බවට පත් කිරීමේ මතවාද සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදියි. කෙසේ නමුත්, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ සහය ඉදිරි ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය බව අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.