පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාගෙන් තවත් සමාජ මෙහවරක්

Sunday, 07 June 2015 - 20:23

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A.+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොටිකාවත්ත ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ නිර්මාණය කළ ශ්‍රී පාද අනුරුව විවෘත කිරීම කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරුණා.
පසුව ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා විහාරස්ථානයේ ආගමික වතාවත්වල ද නිරත වුණා.

එහිදී අදහස් දැක්වූ පූජ්‍ය බදුල්ලේ මහානාම හිමි - විහාරාධිපති ශ්‍රී නාගරුක්ඛාරාම පුරාණ විහාරය - කොටිකාවත්ත

ඔබතුමා කරන සමාජ සත්කාර සේවාව, කටයුතු, ඒ වගේම අපේ දුප්පත් අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාවට කරන්නා වූ ඒ සේවාවන් ඔබතුමාට තවතවත් පුළුල්ව සිද්ධ කරගෙන යන්න මේ ස්ථානයේ අනන්ත අප්‍රමාණ තෙදගුණ බල ආශීර්වාදය ඔබතුමාට ලැබේවා කියලා සෙත් පතලා ආශීර්වාද කරනවා.

එහිදී සධාතුක කරඩුව වැඩමවීම සිදුකෙරුණේ ද ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා අතින්.