ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදීම නිදහස් පක්ෂයේ අරමුණ නොවේ. - විපක්ෂ නායක

Monday, 08 June 2015 - 19:47

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A.+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A
ජාතික ආණ්ඩුවකට එක්වීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂාව නොවන බව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා. කොළඹ අද (08) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ බහුතර බලය සහිත ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම තම පක්ෂය ඇතුළු සන්ධානයේ අරමුණ බවයි.