දුවලා, පුතාලා යද්දි නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු පුතා මමයි - මහින්ද

Tuesday, 09 June 2015 - 8:16

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF
දූ පුතුන් පවා පක්ෂය හැර යද්දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කළේ තමන් බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. හිටපු අමාත්‍ය සී.වී. ගුණරත්නගේ 15 වන ගුණ සැමරුම් උත්සවයට ඊයේ (08) පස්වරුවේ දෙහිවල දී එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.