ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනමට එරෙහි තහනම යළිත් දීර්ඝ කෙරේ

Tuesday, 30 June 2015 - 10:49

%E0%B7%86%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගය ජූලි මස 14 වැනිදා දක්වා යළි දීර්ඝ කර තිබෙනවා. ඒ, අභියාචනාධිකරණය හමුවේ මෙම නඩුව අද (30) කැඳවූ අවස්ථාවේදියි. ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පැළඳ යතුරුපැදි ධාවනය කළ නොහැකි බවට වන නීතිය පසුගිය අප්‍රේල් මස 2 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබුණා. එහෙත් ඊට එරෙහිව පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම් ගොනුකළේ පසුගිය මාර්තු මස 31 වැනිදායි. ඔවුන් එමඟින් ඉල්ලා සිටියේ ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් පැළඳීම තුළින් තමන්ට ආරක්ෂාවක් ලැබෙන අතර, පොලීසිය ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කරමින් නීතියක් පැනවීම තුළින්  තමන්ට අසාධාරණයක් සිදුවන බවයි.