ඊජිප්තුවේ ස්ථාන 5 කට එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලින් 33 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

Wednesday, 01 July 2015 - 16:27

%E0%B6%8A%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+5+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+33+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඊජිප්තුවේ සයිනායි ප්‍රාන්තයේ ස්ථාන 5 කට අද එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හේතුවෙන් එරට හමුදා සාමාජිකයින් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ජිහාඞ් කැරළිකරුවන් විසින් මෙම ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා අනාවරණය කළේ. ප්‍රහාරය සඳහා කැරළිකරුවන් 70 දෙනෙකු පමණ සහභාගි වී ඇති අතර, ඊජිප්තු හමුදාව එල්ල කළ ප්‍රතිප්‍රහාරවලින් කැරළිකරුවන් 23 දෙනෙකු පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.