මන්ත්‍රී ආසන ගැන තීරණය කරන දෙමළ සන්ධාන සාකච්ඡාව කල් යයි

Saturday, 04 July 2015 - 13:14

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වව්නියාවේදී අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දෙමළ ජාතික සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂ අතර සාකච්ඡාව ජූලි 6 වනදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. වන්නි දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩෙක්කලනාදන් ප්‍රකාශ කළේ ලබන 6 වනදා වව්නියාවේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවයි. මැතිවරණයේදී ආසන බෙදා වෙන් කර ගැනීම සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙන බව දෙමළ සන්ධාන වන්නි දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩෙක්කලනාදන් ප්‍රකාශ කළේ.