වතු කම්කරු දෛනික වැටුප දහසක් කරන්න, තේ කිලෝව රුපියල් 660ක් විය යුතුයි. - වැවිළිකරුවන්

Monday, 13 July 2015 - 19:56

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+660%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A
වතු කම්කරුවෙකුගේ වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩිකළ හැක්කේ කොළඹ තේ වෙන්දේසියේදී තේ කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 660 දක්වා ඉහළ ගියහොත් පමණක් බව වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති රොශාන් රාජතුරෙයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ අද වනවිට වෙන්දේසියේ තේ කිලෝග්‍රෑමයක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 360 කට බවයි. දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා තේ වතු කම්කරුවන් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට අදට දින 8 ක් ගතවනවා.

තේ වතු කම්කරුවන්ගේ සෙමින් වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් දිනකට රුපියල් මිලියන 120ක පමණ පාඩුවක් සිදුවන බවයි වැවිළිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. කන්ද උඩරට අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ අද දිනයේදීත් වතුකම්කරුවන් තේ දළු නෙලීම වෙනුවට වල් පැලෑටි සහ තණ කොළ ගලවා දැමීම සිදුකරන බවයි.