'මහින්දෝදය විවෘත කිරීමට නොහැකිවුණා'

Sunday, 19 July 2015 - 8:21

%27%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%27
අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් මහින්දෝදය විද්‍යාගාර රට පුරා ඉදිකළද ඇතැම් ඒවා විවෘත කිරීමට අවස්ථාව නොලැබුන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ (18) පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින්.