පෞද්ගලික රෝහල්වලට අලූත් නීතියක්

Saturday, 08 August 2015 - 7:39

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා සියලූ රෝගීන් වෙත නිකුත් කරන බිල්පත්වල ඇතුළත් විය යුතු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින්. ඒ අනුව අදාළ බිල්පත්වල රෝගියා වෙත ලබාදුන් ඖෂධ, ඒවායේ වර්ගය, භාවිත කළ ප්‍රමාණය සහ සම්පූර්ණ පිරිවැය අනිවාර්යෙන් අන්තර්ගත විය යුතුයි. එසේම රෝගියාට ප්‍රතිකාර කිරීමට භාවිත කළ සියලූ වෛද්‍ය උපකරණ සහ ඒවායේ ප්‍රමාණය මෙන්ම අදාළ උපකරණ සඳහා වැය වූ මුදල ද එහි සඳහන් කළ යුතු බවයි එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩග්ලස් කියා සිටියේ.