පළමු ප්‍රතිඵලය හෙට මැදියම් රැයෙන් පසු. මැ.කො #GenElecSL

Sunday, 16 August 2015 - 18:41

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94.+%E0%B6%B8%E0%B7%90.%E0%B6%9A%E0%B7%9C+%23GenElecSL
හෙට පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීමේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කළා. මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මේ බව සඳහන් කළේ හිරු ටී.වී. ඔස්සේ ඊයේ රාත්‍රී විකාශය වූ රට සහ හෙට වැඩසටහනට එක්වෙමින්.

හැඳුනුම්පතෙහි සහ නිල ඡන්ද පත්‍රිකාවේ සඳහන් නමෙහි සුළු වරදක් තිබේ නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දැනුම්දී ඡන්දය භාවිතා කළ හැකි බව ද මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා අවධාරණය කළා.