සිරියානු ගුවන් ප්‍රහාරවලින් සිවිල් වැසියන් 100ක් මරුට

Monday, 17 August 2015 - 20:46

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+100%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
සිරියානු හමුදා එරට ක්‍රියාත්මක සන්නද්ධ කැරළි කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් සිවිල් වැසියන් 100කට ආසන්න පිරිසක් ජීිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. සිරියාවේ ඩමස්කස් අගනුවරට ඊසාන දිගින් වූ ඩෝමා හි වෙළඳ සංකිර්ණයක් ඉලක්ක කරගනිමින් අදාළ ප්‍රහාරය දියත් කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.