නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් 13ක් දොට්ට දමයි

Monday, 17 August 2015 - 20:24

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+13%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකු ඉවත් කර ඒ වෙනුවට නව සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකු පක්ෂ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් පත් කර තිබෙනවා. අදාළ පත් කිරීම ඇතුළත් ලැයිස්තුව ජනාධිපතිවරයා, මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි නිදහස් පක්ෂ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේ.