දිස්ත්‍රික් නිල ප්‍රතිශතේ මෙන්න #GenElecSL

Monday, 17 August 2015 - 21:11

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%23GenElecSL
2015 මහ මැතිවරණයට අදාළව අද (17) පස්වරු 4ට අවසන් වූ ඡන්ද විමසීමේදී දිස්ත්‍රික්ක රැසක ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රමාණය සියයට 65 ඉක්මවා තිබුණා. ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශත  දිස්ත්‍රික්ලේකම්වරුන් විසින් ප්‍රකාශයට පත්කළා.


මාතලේ -  70% -  දිස්ත්‍රික් ලේකම් නීල් ද අල්විස්

ගම්පහ -  70% -   දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත්             

නුවරඑළිය -  70% ඉක්ම වූ බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් එච්.ඒ. මීගස්මුල්ල කියා සිටියේ.

ගාල්ල -  70%ක් - දිස්ත්‍රික් ලේකම් රවීන්ද්‍ර  හේවාවිතාරණ

75%ක්  පොළොන්නරුවෙන් -  දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්. සේනානායක

කෑගල්ල - ප්‍රතිශතය 70ත්- 75ත් අතර - දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී සෙනෙවිරත්න
 
ත්‍රිකුණාමලය  -  75% - දිස්ත්‍රික් ලේකම් එන්.ඒ.ඒ. පුෂ්පකුමාර
 
මොණරාගල -  සියයට 65ක මට්ටමක්  -  දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඞී.එස්. පද්මකුලසූරිය

කුරුණෑගල -  68% - දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී ඉලංගරත්න
 
කළුතර - සියයට 65ක මට්ටමක් -  දිස්ත්‍රික්  ලේකම් යූ.ඞී.සී, ජයලාල්

බදුල්ල -  සියයට 65 ඉක්ම වූ බවයි දිස්ත්‍රික්  ලේකම් නිමල් අබේසිරි කියා සිටියේ.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ  60 % ඉක්මවා  ඇත  - දිස්ත්‍රික්  ලේකම් පී.එස්.එම්. චාල්ස්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඞී.පී.ජී. කුමාරසිරි සඳහන් කළේ  ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 65ත්- 70ත් අතර  පැවැති බවයි.  

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය -  ප්‍රතිශතය සියයට 65 ඉක්ම වූවා -  දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුසිත පී. වනසිංහ

යාපනය - ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 60 ඉක්ම වූ බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් එන්. වේදනායගම් ප්‍රකාශ කළේ.