ත්‍රිකුණාමලයේ තැපැල් ඡන්දයේ ජය එජාපයට

Tuesday, 18 August 2015 - 0:20

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට  අනුව ඡන්ද 5215ක්  ලබාගනිමින් එය ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ 48.79 ක්.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2894 ක් ලබාගත් අතර, එහි ප්‍රතිශතය 27.08 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂය ඡන්ද 2099 ක් ලබාගත්තා. එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ 19.64 ක්.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 301 ක්.