ආණ්ඩුවක් හදනවා. - එජාපය කියයි

Tuesday, 18 August 2015 - 8:19

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F.+-+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙතෙක් නිකුත් වූ ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂ දක්වන අදහස් සම්බන්ධයෙන් අප විමසීමක් කළා. ඒ අනුව, ඉදිරියේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බවයි අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ප්‍රකාශ කළේ.

මේ දක්වා නිකුත් වූ ප්‍රතිඵල අනුව 113 කට වැඩි මන්ත්‍රී ආසන ප්‍රමාණයක් තම පක්ෂයට හිමිවන බව අමාත්‍යවරයා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියා.