මාතර වැඩිම මනාප ඩලස්ට

Tuesday, 18 August 2015 - 15:25

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7
මාතරින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ අපේක්ෂකයන් මෙලෙසය..


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය


ඩලස් අලහප්පෙරුම 105,404

නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න 99,762

මහින්ද යාපා අබේවර්ධන 97,918

කංචන විජේසේකර 83,278

චන්ද්‍රසිරි ගජධීර 54,252

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

බුද්ධික පතිරණ 98,815

මංගල සමරවීර 96,092

සාගල රත්නායක 85,772