පුටුවක් ගන්න බැරි වුන අය මෙන්න #GenElecSL

Tuesday, 18 August 2015 - 15:34

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%23GenElecSL
මෙවර 2015 මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙක්ට සිය ස්ථානය රැකගැනීමට නොහැකි විය.
එලෙස ස්ථානය අහිමි වූ අපේක්ෂකයන් මෙලෙසය..

විජිත් විජේමුණි ද සොයිසා
මහින්ද සමරසිංහ
ජගත් පුෂ්ප කුමාර
ලක්ෂ්මන් යාපා
නිරුපමා රාජපක්ෂ
පියසේන ගමගේ
දයාශ්‍රිත තිසේරා
මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු
තිස්ස කරලියද්ද
එරික් ප්‍රසන්න
අජිත් කුමාර
ගුණරත්න වීරකෝන්
විජය දහනායක
හේමාල් ගුණසේකර
උදිත් ලොකුබණ්ඩාර
චාමික බුද්ධදාස
රෝහණ පුෂ්පකුමාර
ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න
නන්දිමිත්‍ර ඒකනායකට
රෝහණ කුමාර දිසානායකට