අවසන් ප්‍රතිඵලය මෙන්න - UNP 106 - UPFA 95 - ITAK 16 - JVP 6 - SLMC 1 - EPDP 1 #GenElecSL

Tuesday, 18 August 2015 - 16:53

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+UNP+106+-+UPFA+95+-+ITAK+16+-+JVP+6+-+SLMC+1+-+EPDP+1+%23GenElecSL
මහ මැතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අනුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර ද ඇතුළුව එක් එක් පක්ෂ ලබාගත් ආසන සංඛ්‍යාව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ අනුව මෙවර මැතිවරණයේදී ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර 13ක් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවී ඇති මුළු මන්ත්‍රීධුර සංඛ්‍යාව 106ක්.

 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර  12ක් සමඟ මෙවර මැතිවරණයේදී මන්ත්‍රීධුර 95ක් හිමි වී තිබෙනවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර දෙකක් හිමිවී ඇති අතර ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වන මුළු ආසන සංඛ්‍යාව 16ක්.

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර 2ක් සමග ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී ආසන 6ක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා.

 මේ අතර, මෙවර මැතිවරණයේදී මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට සහ ඊ.පී.ඞී.පී සංවිධානයට ද එක් මන්ත්‍රී අසුන බැගින් හිමි වුණා.

සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනුව

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කළේ

කොළඹ,
ගම්පහ,
මහනුවර,
මාතලේ,
නුවරඑළිය,
පුත්තලම,
කෑගල්ල,
බදුල්ල,
පොළොන්නරුව,
දිගාමඩුල්ල සහ
ත්‍රිකුණාමලය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය   ජයගත්තේ....
කුරුණෑගල,
රත්නපුර,
කළුතර,
මොණරාගල,
අනුරාධපුර,
ගාල්ල,
මාතර සහ
හම්බන්තොට

ඉලංගෙයි තමිල් අරුසු පක්ෂය ජයගත්තේ
යාපනය,
මඩකලපුව සහ
වන්නි දිස්ත්‍රික්ක

2010 මහමැතිවරණයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සන්ධානය සමග එක්ව තරග කළ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙවර
කොළඹ,
ගම්පහ,
කළුතර සහ
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලින් මන්ත්‍රී ආසනය බැගින් හිමිකර ගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක්ව අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවලට තරග කළ  මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට තනිව තරග කළ අතර ඔවුන්ට එහිදී මන්ත්‍රී  ආසනයක් හිමිවුණා.

මෙවර මහමැතිවරණයේ ආසන බෙදී ගිය අයුරු

(තේරී පත්වූ ආසන + ප්‍රසාද ආසන = දිනාගත් සම්පුර්ණ ආසන)

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (UNP)   - 93 + 13 = 106
එකසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (UPFA) - 83+12  = 95
ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි (ITAK)- 14+2 = 16
ජනතා  විමුක්ති  පෙරමුණ ( JVP ) - 4+2=6
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය  (SLMC) -1
ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ (EPDP)-1

Update : Wednesday, 19 August 2015 - 06.00
.................................................................................

ජාතික ලැයිස්තුව සමග  මහමැතිවරණයේ අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහ මැතිවරණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අනුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර ද ඇතුළුව එක් එක් පක්ෂ ලබාගත් ආසන සංඛ්‍යාව මේ වන විට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙවර මැතිවරණයේදී ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර 13ක් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවී ඇති මුළු මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 106ක්.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර 12ක් සමඟ මෙවර මැතිවරණයේදී මන්ත්‍රී ධුර 95ක් හිමි වී තිබෙනවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර දෙකක් හිමිවී ඇති අතර ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වන මුළු ආසන සංඛ්‍යාව 16ක්.

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර 2ක් සමග ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී ආසන 6ක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා.

මේ අතර, මෙවර මැතිවරණයේදී මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට සහ ඊ.පී.ඞී.පී සංවිධානයට ද එක් මන්ත්‍රී අසුන බැගින් හිමි වුණා.