අස්ගිරි මහානාහිමියන්ගෙන් විපක්ෂය වෙත ඉල්ලීමක්

Wednesday, 19 August 2015 - 15:01

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මැතිවරණ සමයේ සාමකාමීව කටයුතු කළාසේම පාර්ලිමේන්තුව තුළත් සමඟීව රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නැයි අස්ගිරි මහානායක අතිපූජ්‍ය ගලගම ශ්‍රී අත්ථදස්සී මහානාහිිමියන් විපක්ෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. උන්වහන්සේ කියා සිටියේ මැතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීමට කැපවූ සියලූදෙනාට තම ප්‍රශංසාව හිමිවන බවයි.