අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

Wednesday, 19 August 2015 - 17:17

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA
සම්මුතිවාදී පාලනයක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලූ පක්ෂවලට ආරාධනා කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ අරලියගහ මන්දිරයේදී මීට ටික වේලාවකට පෙර විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින්. පාර්ලිමේන්තුව තුළ තේරීම්කාරක සභා ඇති කර එම සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව සාර්ථක කර ගත හැකි ආකාරය ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැහැදිලි කර සිටියා.