සන්ධානය විසුරුවා හැරීමේ සූදානමක්?

Sunday, 23 August 2015 - 8:10

%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A%3F
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විසුරුවා හැරීමේ වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන බව හිටපු අමාත්‍ය ටී.බී.ඒකනායක පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ සන්ධානය විසුරුවා හැරීමෙන් අනතුරුව වෙනත් දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කථිකාවක් පිළිබඳව දැනගන්නට තිබෙන බවයි.

මේ අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාවෙන් හිටපු අමාත්‍ය ටී.බී.ඒකනායක ඉවත් කර තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ අදාළ තීරණය ලිපියක් මගින් තමන් වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි. ඒ, නිදහස් පක්ෂ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන වැඩබලන මහ ලේකම්වරුන්ගේ අත්සනින්.  

ටී.බී.ඒකනායක හිටපු අමාත්‍යවරයාට අමතරව එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන සහ කුමාර වෙල්ගම යන හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේත්, පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි හිටපු ඇමතිනියගේත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභා සාමාජිකත්වය ඉවත් කර තිබෙනවා.