උසස් පෙළ දෙවන අදියර හෙට ඇරඹේ

Sunday, 23 August 2015 - 11:24

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
උසස් පෙළ විභාගයේ දෙවෙනි අදියර හෙට (24) ආරම්භ කෙරෙනවා. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර සඳහන් කළේ පෙරවරු 8.30 ට ආරම්භවන විභාග කටයුතු ලබන මස 8 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන බවයි.

විභාගය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටළුවක් හෝ පැමිණිල්ලක් ඇත්නම්
19 11 විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකයට දැනුම්දිය හැකිවනවා.

ඊට අමතරව 011 2 78 42 08,
011 2 78 45 37,
011 3 188 350 හෝ
011 3 140 314  අංකවලට මේ පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දිය හැකි බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් සඳහන් කළා.