මාතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පැය 12 ක් ජලය අත්හිටුවයි

Monday, 24 August 2015 - 15:17

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+12+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා. ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 9 සිට රාත්‍රි 9 දක්වා පැය 12 ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති. නූපේ ඇතුලූ මාතර ආශ්‍රිත ඉසදීන් නගරය, ගොඩගම, වල්ගම, කඹුරුගමුව, මිරිස්ස, කනත්තගොඩ, වැවහමන්දූව, කොටවිල, හේනවල සහ පොල්වතුමෝදර යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම විසන්ධි කෙරෙන බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.