නිදහස් පක්‍ෂයට අමාත්‍ය ධූර 15ක්

Thursday, 27 August 2015 - 12:38

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%96%E0%B6%BB+15%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාතික ආණ්ඩුව සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට අමාත්‍ය ධූර 15ක් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේ දී ලැබෙන බව හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

එම අමාත්‍යධූර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට මිස එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලැබෙන අමාත්‍ය ධූර නොවන බව අමරවීර මහතා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමේදී කියා සිටියේය.

එසේම එම අමාත්‍ය ධූර අතරින් වාරීමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, ධීවර , ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ යන අමාත්‍යාංශ හිමි වන බව අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.