උසස් පෙළ අපේක්ෂකයන් ළඟ තිබී ජංගම දුරකථන 12 ක් හමුවෙයි

Thursday, 27 August 2015 - 14:15

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%85%E0%B6%9F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+12+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් ළඟ තිබී ජංගම දුරකථන 12 ක් විභාග පරීක්ෂකවරුන් සොයාගෙන ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර පවසනවා. හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ විභාග නිීති කඩකරන අපේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රතිඵල අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.