වධක තනතුරු වලට තියෙන තරඟයක්

Friday, 28 August 2015 - 18:35

%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වධක තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් යොමු කිරීම අදින් අවසන් වූ අතර ඒ සඳහා පුද්ගලයන් දස දෙනෙකු ඉල්ලූම් කර ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. වධක තනතුරු දෙකක් සඳහා පුරප්පාඩු ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පුවත්පත් මගින් ඉල්ලූම්පත් කැදවා තිබුණා. ඒ අනුව අයදුම් කළ 10 දෙනා කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් දෙදෙනෙකු තෝරා ගන්නා බවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එම්.ඞී. රෝහණ පුෂ්පකුමාර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ.