කරුවලගස්වැව - ඉපලෝගම රක්ෂිතයේ ගින්න පාලනය කරයි

Wednesday, 02 September 2015 - 9:39

%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+-+%E0%B6%89%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
පුත්තලම - කරුවලගස්වැව - ඉපලෝගම රක්ෂිතයේ ඊයේ (01) දහවල් හට ගත් ගින්න මේ වන විට පාලනය කර ඇති බව වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ගින්නෙන් ඉපලෝගම රක්ෂිතයේ හෙක්ටයාර 20කට වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව සදහන්. වන සතුන් දඩයම් කිරීම අරමුණු කරගෙන තබන ලද ගින්නක් මේ ආකාරයට පැතිර යන්නට ඇති බවටයි පොලීසිය සැක පළ කරන්නේ.