මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයේ වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් 16

Thursday, 03 September 2015 - 14:23

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+16
යුරෝපා සංගමයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ නියෝජිත කණ්ඩායම පසුගිය මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ අවසන් වාර්තාව ඔක්තෝම්බර් 16 වනදා එළි දැක්වෙනවා. එම නියෝජිත කණ්ඩායම කොළඹදී අද මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලිබියුස් සුකපෝවා ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා තමන් රැගෙන ආ රුපියල් මිලියන 16 ක් පමණ වටිනා ලැප්ටොප් පරිගණක 50 ක් ඇතුලූ උපකරණ සියල්ල මෙරට රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල පරිහරණය සඳහා පරිත්‍යාග කරන බවයි.