අමාත්‍යවරුන් 42 දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

Friday, 04 September 2015 - 13:34

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+42+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94++%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් 42 දෙනෙකු අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. දිවුරුම් දුන් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් අතරට නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකු ද අයත්. මීට පෙර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මංගල සමරවීර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් අතර, කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 48 දෙනෙකු පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඊයේ හිමිවුණා.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. සංචාරක කටයුතු හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ජෝන් අමරතුංග, තිරසාර සංවර්ධනය සහ වනජිවි අමාත්‍යවරයා ලෙස ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා දිවුරුම් දුන් අතර, ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වායි.

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් සහ සුබසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස එස්.බී දිසානායක, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩබ්ලිව්.ඞී.ජේ සෙනෙවිරත්න, විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා දිවුරුම් දුන්නා.

එසේම, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත තාක්ෂණ අධ්‍යාපන හා රැකියා අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, තිලක් මාරපන නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස රවී කරුණානායක, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තිය පුහුණු අමාත්‍යවරයා ලෙස, මහින්ද සමරසිංහ, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස වජිර අබේවර්ධන සහ  අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස එස්.බී. නාවින්න අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

මහනගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය පාඨලී චම්පික රණවකට ද, ධීවර සහ ජලඡු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය මහින්ද අමරවීරට ද, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ධුරය, නවීන් දිසානායකට ද හිමිවුණා.

රංජිත් සියඹලාපිටිය විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ දුමින්ද දිසානායකයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරය ද දරන විජේදාස රාජපක්ෂ, බුද්ධශාසන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර, ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස පී.හැරිසන් ද,  රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර ද අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ගයන්ත කරුණාතිලකත්, නිවාස හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යවරයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාසත් දිවුරුම් දුන් අතර වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේ අර්ජුන රණතුංගයි.

නව රජයේ ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ලෙස එම්.කේ.ඒ. ඞී.එස් ගුණවර්ධන ද, කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පී. දිගම්බරම් ද, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යවරිය ලෙස චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර ද දිවුරුම් දුන්නා.

විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ධුරය, තලතා අතුකෝරාලට හිමිව ඇති අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ටත්, පුනරුත්ථාපන - නැවත පදිංචි කිරීම් සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය ඞී.එම්.ස්වාමිනාදන්ටත් හිමිවුණා. ඛනිජ තෙල් සහ පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස චන්දිම වීරක්කොඩි දිවුරුම් දුන් අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේ දයාසිරි ජයසේකරයි. දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස සාගල රත්නායක දිවුරුම් දුන්නා.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස හරීන් ප්‍රනාන්දු දිවුරුම් දුන් අතර ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස මනෝගනේෂන් ද, ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය වරයා ලෙස  දයා ගමගේට ද, කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස රිෂාද් බදියුදීන් ද, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කබීර් හෂිම් ද අද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. අබ්දුල් හලීම් තැපැල් හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර රවුෆ් හකීම් දිවුරුම් දුන්නේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.