කැළණි ගඟට අපද්‍රව්‍ය එක් කරන කම්හල් 150ක් ඉදිරි සති දෙක තුළ පරීක්ෂාවට

Saturday, 05 September 2015 - 13:36

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+150%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට ඉහළින් වූ කැළණි ගංඟා ධාරයේ කිලෝමීටර් 5ක සීමාවේ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලා 150ක් ඉදිරි සති දෙක තුළ පරීක්ෂාවට ලක් කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා. එහි සාමාන්‍යාධිකාරී රංජිත් බාලසූරිය හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ අදාළ කර්මාන්ත ශාලාවලින් කැළණි ගඟට හානිකර අපද්‍රව්‍ය එක්වන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම එහි අරමුණ බවයි.

කැළණි ගඟට මායිම්ව අක්කර 27 ක භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටා ඇති රාජසිංහ හෙවත් අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් සැපයෙන ජලය පරිහරණයට ගන්නා පුද්ගලයින් ගණන ලක්ෂ 50 කට ආසන්නයි. කොළඹ නගරයේ 80% කටත්, දෙහිවල - ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සහ කොළොන්නාව යන ප්‍රදේශවල ජනතාවටත් එමඟින් ජල අවශ්‍යතාව සපුරනවා.

බියගම ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික කර්මාන්තශාලාවකින් තෙල් මිශ්‍රිත අපජලය කැළණි ගඟට එකතු වීම නිසා එහි ජලය අපවිත්‍ර වූ අතර ඒ හේතුවෙන් පසුගිය 17 වැනිදා අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් ජලය සපයන ප්‍රදේශවලට ජලය බෙදා හැරීමේ ගැටළු මතු වුණා.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී රංජිත් බාලසූරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ පවිත්‍ර ගංඟා වැඩසටහන සමඟ එක්ව කැළණි ගෙඟ් ජල පරීක්ෂාව අඛණ්ඩව සිදුකරන බවයි.