වෙනම විපක්ෂ පෙරමුණක් - විමල්

Saturday, 05 September 2015 - 19:42

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A
වෙනම විපක්ෂ පෙරමුණක් පිහිටුවීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ 05ක් සමඟ  සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ ප්‍රකාශ කළා. එම විපක්ෂ පෙරමුණෙන් ඉදිරි මැතිවරණ සඳහාද ඉදිරිපත්වීමට සූදානමින් සිටින බවයි ඔහු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.

ජාතික ආණ්ඩුවට සහය නොදක්වන  නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙම විපක්ෂ පෙරමුණට එක් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද හිරු  ප්‍රවෘත්ති, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශගෙන් විමසීමක් කළා. එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ එම මන්ත්‍රීවරුන් විපක්ෂ සන්ධානයට එක්වුවහොත් නිදහස් පක්ෂය විසින් ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රීධුර පිළිබඳ ගැටලූ මතුකරයිද යන්න පිළිබඳව සැකයක් පවතින බවයි. ඒ පිළිබඳව නීති උපදෙස් ලබාගනිමින් සිටින බව විමල් වීරවංශ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.