දැවැන්ත වන විනාශයක් ගැන හිරු CIA හෙළිදරව්ව

Monday, 07 September 2015 - 7:46

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+CIA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80
විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයට මායිම්ව පිහිටා ඇති තබ්බෝව අභයභූමිය තුළ සිදුවන දැවැන්ත වන විනාශයක් සොයා ගන්නට සී.අයි.ඒ. විමසිලි නෙත සමත් වුණා.
දර කපා ගන්නා මුවාවෙන් සිදු කෙරෙනා මෙම දැවැන්ත වන විනාශය හමුවේ මේ වනවිටත් බොහෝ රූස්ස ගස් විනාශ වී අවසන්.