කැබිනට් ඇමතිවරු පස්දෙනෙකු සමඟ නව රාජ්‍ය ඇමතිවරු සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 45 දෙනෙකු දිවුරුම් දීම හෙට

Monday, 07 September 2015 - 8:12

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+45+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7
නව රජයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිවුරුම්දීම බොහෝදුරට හෙට සිදුවිය හැකි බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඒ අනුව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 45 දෙනෙකු මෙලෙස දිවුරුම් දීමට නියමිතයි. පසුගිය සිකුරාදා නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. එහිදී දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන් 42 සමඟ මේ වන විට අමාත්‍යවරුන් 43 දෙනෙකු දිවුරුම් දී ඇති අතර, විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මීට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඊට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන කැබිනට් ඇමතිවරුන් 11 දෙනෙකු ඇතුළත්.

පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර 48ක් සහ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 45කට පමණයි. ඒ අනුව තවත් මන්ත්‍රීවරුන් 4 දෙනෙකු අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම්දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේ නිදහස් පක්ෂයට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර 15ක් සහ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 18ක් හිමි වන බවයි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තුන්දෙනෙකු ඉදිරියේදී අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම් දෙනු ඇති. ජනාධිපතිවරයා දරණ අමාත්‍ය ධුරය මෙහිදී නොසලකා හැරේ නම් එම සංඛ්‍යාව 4ක් දක්වා ඉහළ යා හැකියි. ඉතිරි අමාත්‍ය ධුරය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වනවා.