අනවසර ඉදිකිරීම් නිසා මහනුවර රෝහලේ කටයුතුවලට බාධා

Monday, 07 September 2015 - 9:27

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
මහනුවර මහ රෝහල් භූමියේ කොටසක් පිටස්තර පුද්ගලයින් පිරිසක් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගැනීමට උත්සාහ කළ බව එම රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය ආර්.එම්.එස්. රත්නායක පවසනවා. දැනට අනවසර ඉදිකිරීම් රැසක් රෝහල් භූමියේ ඇති අතර, මේ  හේතුව නිසා රෝහලේ දෛනික වැඩකටයුතුවලටද බාධා එල්ලවී ඇති බවයි අධ්‍යක්‍ෂවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ඊයේ දිනයේදීද අනවසර ඉදිකිරීම් සඳහා මෙලෙස රෝහල් භූමියේ කොටසක් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගැනීමට උත්සාහ කළ බවයි මහනුවර රෝහල් අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය ආර්.එම්.එස්. රත්නායක වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.