ඇමති දයාසිරි වැඩ අල්ලයි

Monday, 07 September 2015 - 10:26

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය සැප්තැම්බර් 4 වෙනි දින ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යධුර සඳහා දිවුරුම් දුන් දයාසිරි ජයසේකර මහතා අද (07) ක්‍රීඩා ඇමති ලෙස වැඩ භාර ගනී.