අල්ලස් කොමිසමට නව සභාපතිවරයෙක් සහ නව කොමසාරිස්වරුන්

Monday, 07 September 2015 - 11:46

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සාමාජිකයින් පත් කිරීම ලබන සතියේදී සිදුකරන බව අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය, විජේදාස රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සිවිල් සාමාජිකයින් තුන්දෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සැප්තැම්බර් 22 වනදා පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී හෝ ඊට පසුව සිදුකරන බවයි.

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව පිහිටුවන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපතිවරයා වන්නේ කථානායකවරයායි. ව්‍යස්ථාදායක සභාව බලාත්මක වීමෙන් අනතුරුව 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් හඳුන්වා දුන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා 10 ක් සඳහා සාමාජිකයින් පත් කිරීම සිදුවනවා. මැතිවරණ, රාජ්‍ය සේවා, පොලිස්, විගණන සේවා, මානව හිමිකම්, අල්ලස් හෝ දූෂණ, මූල්‍ය, සීමා නිර්ණය, ජාතික ප්‍රතිපාදන සහ විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභා ඊට ඇතුළත්.

කෙසේ වෙතත් අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ කියා සිටියේ අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාවට නව සභාපතිවරයෙකු සහ නව කොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.