තවත් ඇමතිවරු පස්දෙනෙකු වැඩ භාරගනී

Monday, 07 September 2015 - 13:03

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
අමාත්‍යවරුන් 05 දෙනෙකු අද සුබ මොහොතින් එම අමාත්‍යාංශවල වැඩභාර ගත්තා

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී වැඩභාර ගනිමින් කියා සිටියේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 06ක ප්‍රතිශතයක් ඉදිරි අයවැයෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරන බවයි.  

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේක අද එම අමාත්‍යාංශයේදී වැඩ භාර ගනිමින් කියා සිටියේ ක්‍රීඩා නීතිය සහ ජාතික ක්‍රීඩා පිළිබදව ඉදිරියේදී අවධානය යොමු කරන බවයි.ඊට අමතරව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන, සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග සහ අධිකරණ සහ බුද්ධශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාරගත්තා.