නියෝග පැහැර හැරි රහස් පොලීසියේ දෙදෙනෙකුට වැඩ වරදි

Monday, 07 September 2015 - 15:09

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92
අධිකරණ නියෝග පැහැර හැරි රහස් පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාට සහ එහි විශේෂ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයාට පෞද්ගලිකවම අධිකරණයේ පෙනී සිට හේතු දක්වන ලෙසට අධිකරණය අද නියෝග කළා. අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරට ගුවනින් සහ ගොඩබිමින් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව අනුරාධපුර විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩුවකට අදාළව ලේඛන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නැයි ලබාදුන් නියෝගයක් පැහැර හැරීම මෙම නියෝගය හේතුවී තිබෙනවා. මෙම නඩුව අද විභාගයට ගැනුනේ  අනුරාධපුර විශේෂ මහාධිකරණ විනිසුරු ඛේමා ස්වර්ණාධිපති හමුවේයි.