22ට කලින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට යෝජනාවක්

Wednesday, 09 September 2015 - 7:44

22%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමක් හෙට (10) පැවැත්වෙනවා. විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සඳහන් කළේ මීළඟට නියමිත දිනට පෙර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන ලෙස මෙහිදී ඉල්ලා සිටීමට සූදානම් බවයි. මීළඟ පාර්ලිමේන්තු දිනය ලෙස සැප්තැම්බර් 22 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පත් කරගැනීම කඩිනමින් සිදුකර ගැනීම සඳහා ඊට පෙර දිනයක රැස්වීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි  විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.