ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතිය අද සිට

Thursday, 10 September 2015 - 9:45

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
අද සිට ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව  ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම සිදුකෙරෙනු ඇති. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය එක්ව ඩෙංගු මර්දන සතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයට වාර්තාවී ඇති පරිදි මේ වසරේ ජනවාරි 1 වනදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 19,888 දෙනෙකු වාර්තාවී ඇති බව සඳහන්.

අගෝස්තු මාසය තුළ පමණක් වාර්තාවී ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1,426 ක්.

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගය වැළඳුණු 36 දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.