වෙනස් වූ අමාත්‍යධූර

Thursday, 10 September 2015 - 11:41

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B0%E0%B7%96%E0%B6%BB
ඊයේ (09) දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් රැසකගේ විෂය පථ වෙනස් වී තිබෙනවා.
අමාත්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කළ ඇතැමුන්ට මෙවර  නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර හිමිව ඇති අතර, දින 100 රජයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර හෙබ වූ පිරිසකට මෙවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර හිමව තිබීම ද විශේෂත්වයක්.