ලබන වසරේ සිට පාර්ලිමේන්තුව ඔබේ ආලින්දයට

Thursday, 10 September 2015 - 16:28

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පාර්ලිමේන්තුව ගැන කියවන්න. දැනුමක් ලබාගන්න. අපිට විශාල වැඩ කටයුත්තක් තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්න අවශ්‍යයි. පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය ''යැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ නවක මන්ත්‍රීවරු හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ අඳහස් පළ කළේ අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැති අටවැනි අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන දනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවට සහභාගී වෙමිනි.

එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියේ ලබන වසරේ සිට පාර්ලිමේන්තුව සජීවී විකාශය කරන බවයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

චෝදනා ගණනාවක් තිබෙනවා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව හරියට ක්‍රියාකරන්න ඕන. දැන් අපි කතාකරනවා පාර්ලිමේන්තුව සජීවි විකාශය කරන්න. එන වසරේ එය අපි කළ යුතුයි. එවිට ජනතාව බලයි ඇයි මන්ත්‍රීතුමා පුටුවේ නැත්තේ කියලා. ඇයි මේ ඇමතිවරයා පුටුවේ නැත්තේ කියලා. පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුයි. සභාවේ නැති වෙලාවට පුස්තකාලයට යන්න.