සීපා ගිවිසුම ගැන පාර්ලිමේන්තු සංවාදයක් දෙන්න - විමල්

Friday, 11 September 2015 - 8:37

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A
ඉන්දියාව සමඟ සීපා හෙවත් පරිපූර්ණ ආර්ථික සහයෝගිතා ගිවිසුමට එළඹීමට පෙර ඒ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු සංවාදයක් ලබාදෙන ලෙස ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ඉල්ලීමක් කරනවා. එම පක්ෂයේ නායක විමල් වීරවංශ කොළඹ ඊයේ කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මේ බව සඳහන් කළා.