දින 10ක් තුළ වී මිලදී ගැනීම් අවසන් කිරීමට රජය සූදානම්

Saturday, 12 September 2015 - 8:32

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+10%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
දින 10ක් තුළ වී තොග මිලදී ගැනීම අවසන් කරන බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසනවා. එහි සභාපති එම්.බී. දිසානායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ දැනටමත් වී මෙට්‍රික් ටොන් 116,000ක පමණ ප්‍රමාණයක් ගොවීන්ගෙන් මිලට ගෙන ඇති බවයි.

මේ අතර, හිරු එෆ්.එම් සහ හිරු ටී.වී. ප්‍රවෘත්ති තුළින් සිදුකළ අනාවරණයත් සමඟ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු කඩිනම් වූ බව ගොවින් පවසනවා. දින කිහිපයක් සිට වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු අඩාලවීම නිසා ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින ආකාරය හිරු ප්‍රවෘත්ති තුළින් දිගින් දිගටම අනාවරණ කළා.  

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති එම්.බී. දිසානායක සඳහන් කළේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල වී මිලදී ගැනීමේ දී ඇති වන තදබදය අවම කරලීම සඳහා තවමත් ජංගම වී මිලදී ගැනීමේ රථ ද යොදවා ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රදේශ කිහිපයක තවමත් වී මිලදී ගැනීමේ ගැටළු පවතිනවා.