අද තද වැසි සහ සුළං

Wednesday, 16 September 2015 - 8:26

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%82
අද දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට සුළං සහිත මිලිමීටර් 100ක පමණ තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. එසේම තද සුළං ද ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.